Oferta nasion odmian tytoniu hodowli  IUNG-PIB

W puławskiej placówce naukowej od blisko stu lat prowadzimy hodowlę odmian tytoniu na potrzeby polskich plantatorów. Prace hodowlane i nasiennictwo  wspiera nasza własna kolekcja odmian i linii hodowlanych z całego świata, a także kolekcja dzikich gatunków tytoniu. Materiałów wyjściowych do hodowli dostarczają prowadzone równolegle badania genetyczne, biotechnologiczne i molekularne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu przez zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych.
Na sezon 2018 oferujemy nasiona następujących odmian:
Wszystkie odmiany odporne na czarną zgniliznę korzeni i nekrotyczny szczep wirusa Y ziemniaka
Odmiany nie zawierają modyfikacji genetycznych (transgenów)

1VRG 2    sprawdzona, wierna w plonowaniu, zbliżona do dawnej Wiślicyopis odmiany
2VRG 4zbliżona do Wiślicy, umiarkowanie późnaopis odmiany
3WG 15tzbliżona do Wiślicy, mało podatna na mączniak rzekomyopis odmiany
4VRG 5TLwysoko plonująca, toleruje okresowy nadmiar wodyopis odmiany
5VRG 10 TLnowość,  dynamicznie rosnąca, wysoko plonująca, na trudne warunki uprawyopis odmiany
6Wigoladoskonalsza wersja Wiślicyopis odmiany

Porównanie ważniejszych cech wzrostu,  rozwoju i plonowania roślin oferowanych odmian w warunkach wystąpienia suszy w roku 2015

Tempo wzrostu i dojrzewania liści Plon wysuszonych  liści Jakość plonu wartość przychodu brutto z jednostki powierzchni

Dodatkowe informacje i konsultacje na temat odmian tytoniu: tel.  81 47 86 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz), 81 4786  942 (prof. Apoloniusz Berbeć), 814786 933 (dr Anna Trojak-Goluch)

Zamówienia nasion: tel.  81 4786 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz)