IUNG
Strona główna
Wyniki kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” Email

07.10.20 Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie został zakwalifikowany do udziału w programie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”,

finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Uczestnictwo w projekcie umożliwi realizację prac przedwdrożeniowych zespołom badawczym Instytutu, czego wynikiem będą praktyczne rozwiązania, które za pośrednictwem Instytytu będą transferowane do przemysłu.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Instytutu jest Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych oraz Dział Wspomagania Badań.

Lista uczelni, które otrzymały finansowanie znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/znamy-wyniki-kolejnej-edycji-programu-inkubator-innowacyjnosci-40

Informacje szczegółowe na temat projektu.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy