IUNG
Strona główna
Program pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem Programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

  1. O programie.
  2. Realizowane projekty.
  3. Konkurs.
  4. Szkolenia.
  5. Brokerzy.
  6. Poziom gotowości technologii.
  7. Zapytania ofertowe.

 

................................
Dodany