IUNG
Strona główna

Aktualności...

Nominacja profesorska dla pracownika naukowego IUNG - PIB Drukuj Email

W dniu 7 lipca 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominację profesorską prof.dr hab.Adamowi Harasimowi.
Akt nadania tytułu profesora podpisany 3 kwietrnia 2009r.

Sylwetka Prof. dr hab. Adama Harasima


 

......................................
Dodano 18.10.2009
 
prof. dr hab. Jan Kuś powołany w skład Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Drukuj Email

W czwartek, 2 kwietnia Prezydent Lech Kaczyński powołał Radę do Spraw Wsi i Rolnictwa. Ma to być organ doradczy, który będzie opiniować Prezydentowi akty prawne dotyczące rolnictwa. Rada liczy 16 członków, a jej przewodniczącym został Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta RP.

......................................
Dodano 18.10.2009
Więcej…
 
Nagroda Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -dla IUNG PIB PDF Drukuj Email
Obok działalności naukowej Instytut sprawuje nadzór nad obiektami o dużych walorach historycznych i architektonicznych, troszcząc się o zachowanie ich w jak najlepszym stanie. Miłym akcentem było przyznanie IUNG-PIB w dniu 23 kwietnia 2009 r. nagrody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Laur Konserwatorski za wyróżniającą się realizację konserwatorską związaną z kompleksowym remontem i konserwacją elewacji Pałacu Czartoryskich w Puławach. Warto dodać, że dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Seweryn Kukuła i jego zastępca mgr inż. Michał Polkowski zostali w roku bieżącym wyróżnieni złotymi odznakami „Za opiekę nad zabytkami”, przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
......................................
Dodano 18.10.2009
Więcej…
 
Medal im. Michała Oczapowskiego dla prof.dr hab.Mariusza Fotymy PDF Drukuj Email
Na uroczystym, otwartym posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 1 lipca 2009, Prof. Marian Truszczynski, członek Prezydium Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterenaryjnych PAN wręczył medal im. Michała Oczapowskiego Profesorowi Mariuszowi Fotymie
Medal im. Michała Oczapowskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju wszystkich dziedzin nauk Rolniczych w Polsce. Medal taki był przyznany zbiorowo naszemu Instytutowi , a indywidualnie Prof. Mariusz Fotyma jest drugim jego laureatem z IUNG-PIB. Prof. Mariusz Fotyma dziękując za wyróżnienie medalem powiedział m.in.:
Czuję się zaszczycony i jednocześnie wzruszony tym najwyższym wyróżnieniem Wydziału V PAN i składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i Instytucjom, które się do niego przyczyniły.Wyróżnienie to odbieram jako nagrodę za wieloletnią pracę w IUNG oraz zaangażowanie w działalnośc Polskiego Towrzystwa Agronomicznego i działalność wydawniczą.
Osoba Prof. Michała Oczapowskiego - patrona medalu jest mi szczególnie bliska. Michał Oczapowski łaczył działaność naukową i doświadczalną z działalnościa praktyczną oraz edukacyjną będąc profesorem Uniwersytetu Wileńskiego i Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Napisał pierwszy w Polsce podręcznik „Zasady chemii rolnej „ i wprowadził do naszej literatury termin próchnica. Jest pochowany na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie i jego grób który okazjonalnie odwiedzam znajduje się nieopodal grobu moich Rodziców, a w przyszłości i mojego.
......................................
Dodano 18.10.2009
 
Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Pani Prof. dr hab. Anny Jelinowskiej PDF Drukuj Email
 W dniu 1 lipca 2009 roku w czasie posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Pani Prof. dr hab. Anny Jelinowskiej. W spotkaniu uczestniczyło wielu przyjaciół, kolegów i współpracowników Pani Profesor z wielu ośrodków naukowych, w tym między innymi z Uniwersytetów Przyrodniczych w: Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, V Wydziału PAN, IOR w Poznaniu, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy naszego Instytutu.
......................................
Dodano 18.10.2009
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Następna > Ostatnie >>

Strona 159 z 160