Etapy realizacji projektu

Etap pierwszy projektu polegał na opracowaniu technologii produkcji taniego nawozu, którego skład chemiczny odpowiada potrzebom pokarmowym kukurydzy. Po wszechstronnych badaniach właściwości nawozu wyprodukowano partię próbną, która jest wykorzystywana do badań rolniczych w warunkach wegetacyjnych. W badaniach wegetacyjnych (wazony, rizoboksy) określana jest optymalna lokalizacja nawozu względem nasion i korzeni kukurydzy.

Etap drugi to opracowanie agregatu do łącznego siewu kukurydzy i nawozu. Model badawczy urządzenia został opracowany w pierwszym roku realizacji projektu, a jego działanie testowane jest w warunkach polowych.

Etap trzeci kompleksowa ocena nowej technologii siewu i nawożenia kukurydzy w doświadczeniach polowych i hali wegetacyjnej. Doświadczenia prowadzone będą w latach 2014-2015 przez 3 jednostki badawcze (IUNG-PIB, SGGW, UP w Lublinie) i obejmują min.:
  • wpływ granul nawozu UreaPhoS(M) umieszczanych w różnej odległości od nasion kukurydzy na rozwój systemu korzeniowego roślin
  • straty gazowe azotu i innych gazów CHG (greenhouse gases) w zależności od umieszczenia nawozu w glebie
  • dynamika nagromadzania składników mineralnych przez kukurydzę kiszonkową i ziarnową
  • wielkość plonów suchej masy organów użytkowych kukurydzy oraz ich skład mineralny wartość żywieniowa
  • bezpośrednie koszty produkcji w standardowej i nowej technologii nawożenia i siewu kukurydzy.