dane kontaktowe

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Tamara Jadczyszyn  tel. 81 8863421 w. 298  , tj@iung.pulawy.pl - kierownik projektu
dr Piotr Ochal -   tel. 81 886 34 21 wew. 252, pochal@iung.pulawy.pl

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

dr Piotr Rusek , piotr.rusek@ins.pulawy.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab.  Jan Łabętowicz ,  tel 606639269 ,  jan_labetowicz@sggw.pl
dr hab.  Wojciech Stępień,  Stacja Badan Ogólnowydziałowych Skierniewice, tel. 606 623 563, wojciech_stepien@sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Tadeusz Filipek, tel 81 445 60 44, Tadeusz.Filipek@up.lublin.pl
Monika Skowrońska, monika.skowronska@up.lublin.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw, tel. 606612179, janek@pimr.poznan.pl
mgr inż. Tomasz Szulc, tel. 784 638264, szulc@pimr.poznan.pl